Przebudują drogę między Pełczycami a Jagowem.

Ponad 400 tys. zł to kwota z budżetu województwa zachodniopomorskiego, jaka zostanie przeznaczona na przebudowę drogi powiatowej na terenie powiatu Choszczeńskiego. Umowę gwarantującą wsparcie beneficjentowi podpiszą w Choszcznie 21 maja br. wicemarszałek Tomasz Sobieraj i członek zarządu Janusz Gromek.

Przebudowa czeka 4-kilometrowy odcinek drogi powiatowej, biegnącej z Pełczyc do Jagowa. Jezdnia zostanie poszerzona, wykonane będą mijanki i pobocza oraz zjazdy do gruntów rolnych z nawierzchni bitumicznej. Realizacja zadania usprawni rolnikom dojazd do przyległych gruntów rolnych, co wpłynie pozytywnie na prowadzoną działalność rolniczo-produkcyjną.

Dofinansowanie dla powiatu choszczeńskiego w wysokości ok. 413 tys. zł stanowi 15,7% kosztów kwalifikowanych zadania.

Powiat Choszczeński to jeden z 26 beneficjentów, którzy otrzymają w tym roku wsparcie na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota przewidziana w budżecie województwa na dotacje zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na 2019 rok to ponad 6 mln zł. Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa.

Źródło: WZP

20-05-2019 Redakcja

Dodaj komentarz

Reklama [C] - GBS Bank
PEŁCZYCE Pogoda

OGŁOSZENIA

FIRMA

REKLAMA 1 - MARAL-HURTOWNIA BHP
REKLAMA 1 - MARAL-HURTOWNIA BHP

SONDA

Czy podoba Ci się portal ePełczyce.pl?

TAK
NIE